Karta Oferty 2018-01-16T09:20:57+00:00

Grunty - działka budowlana, 828 m2, Krzykosy

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Krzykosy

Cena: 91 000 PLN

110 PLN/m2

Agnieszka Krzywonos
nr licencji: 13299
Tel.kom.: 537375767
biuro@bonak.pl

Opis

PRZY TEJ OFERCIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI

OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGĘ BEZPŁATENGO POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO. 


BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Polecam na sprzedaż działkę w MPZP przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

Działka ma powierzchnię 828 m2, dojazd do działki drogą wewnętrzną ( sprzedawany udział) . 

Założenia MPZP

1. Dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów infrastruktury rolniczej, związanych z prowadzonymgospodarstwem rolnym

b) stacji transformatorowych,

c) wież telekomunikacyjnych,

d) przepompowniścieków,

e) kontenerowych stacji telekomunikacyjnych i tym podobnych urządzeń służącychbezpośrednio mieszkańcom danego zespołu budynków w sposób niepowodujący kolizji zistniejącą i planowaną zabudową. 

f) zastosowanie dachów płaskich lub o innym  kącie nachylenia połaci dachowych w budynkach usługowych i hurtowniach.

g)  dokonanie podziału terenu na działki o powierzchni nie mniejszej niż:

- w zabudowie wyłącznie mieszkaniowej: - w zabudowie wolnostojącej - 600 m 2 , - w zabudowie bliźniaczej - 400 m 2 ,

-  w zabudowie mieszkaniowej z towarzyszeniem budynków usługowych i magazynowych - 1200 m 2 ;

- o szerokości boku przylegającym do drogi nie mniejszym niż  w zabudowie wyłącznie mieszkaniowej: - w zabudowie wolnostojącej - 18 m, - w zabudowie bliźniaczej - 12 m,

-  o szerokości boku przylegającym do drogi nie mniejszym niż w zabudowie mieszkaniowej z towarzyszeniem budynków usługowych i magazynowych - 22 m,  w zabudowie mieszkaniowej z towarzyszeniem budynków zagrodowych - 25 m. 2.

 h) remontowanie istniejących budynków, w tym ich nadbudowę i rozbudowę, z zachowaniem parametrów określonych w niniejszej uchwale.

3. Nakazuje się:

a) nadawanie budynkom mieszkalnym i gospodarczo-garażowym,lokalizowanym w obrębie jednej działki, podobnego nachylenia połaci dachowych.

4. Nowe budynki mieszkalne i gospodarczo-garażowe lokalizowane na działkach częściowozabudowanych muszą być odpowiednio do rodzaju budynku, dostosowane do wartościowychelementów istniejących budynków pod względem formy, geometrii dachów i gabarytów.

5.  Zakazuje się:

a) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż - 40% powierzchni działkibudowlanej;

b) lokalizowania zabudowy szeregowej i grupowej, o ile zabudowa ta nie ma cechzorganizowanej działalności inwestycyjnej;

c) sytuowania budynków mieszkalnych wyższych niż:

-  na obszarze zurbanizowanym wsi Krzykosy i Sulęcinek - 12 m i wyższych niż trzykondygnacje nadziemne,

-  na pozostałych terenach - 10 m i wyższych niż dwie kondygnacje nadziemne;

d) sytuowania budynków gospodarczych wyższych niż: 8 m i wyższych niż dwie kondygnacjenadziemnej

e) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 40%powierzchni działki budowlanej;

f) stosownie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych.


g) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych, wymagających obligatoryjnie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko lub mogących wymagać opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli są źródłem emisji czynników szkodliwych przenikających na tereny należące do osób trzecich;

h) budynków handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 500 m 2 

i) stacji paliw

Media: woda, prąd.


Pośrednik prowadzący ofertę Agnieszka Krzywonos, licencja zawodowa 13299, tel 537-37-57-67, mail biuro@bonak.pl. Więcej ofert na www.bonak.pl. Pomoc w formalnościach kredytowych gratis. 


Oferta nr 449660147 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 449660147
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 91 000 PLN
Cena za m2 110 PLN
Powierzchnia 828 m2
Miejscowość Krzykosy
Województwo WIELKOPOLSKIE
Ulica/Osiedle Sulęcinek ul. Lipowa
Powiat średzki
Gmina Krzykosy