Polityka prywatności 2018-05-23T09:54:23+00:00

Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie Biuro Obrotu Nieruchomościami Agnieszka Krzywonos, NIP 766-174-42-44, 64-500 Myszkowo 14/2.

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ).

Dane osobowe zbierane są w celu kontaktu i udzielenia informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail biuro@bonak.pl
Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika. Podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.