Karta Oferty 2018-01-16T09:20:57+00:00

Grunty - działka przemysłowa, 78 428 m2, Rogoźno

Grunty - działka przemysłowa na sprzedaż, Rogoźno

Cena: 9 990 000 PLN

127 PLN/m2

Agnieszka Krzywonos
nr licencji: 13299
Tel.kom.: 537375767
biuro@bonak.pl

Opis

PRZY TEJ OFERCIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 


OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGĘ BEZPŁATENGO POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO. 


BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Polecam na sprzedaż nieruchomość położoną  w Garbatce gmina Rogoźno.  


Teren składa się z pięciu działek:, objętym MPZP (Uchwała nr
XLIX/368/2006z dnia 27 września 2006 roku).


Działka nr 180/4 o pow. 58248 m² oznaczenie w MPZP 8 P/U (produkcja, magazyny, usługi)
Działka nr 176/3 o pow. 14691 m² oznaczenie w MPZP 8 P/U (produkcja, magazyny, usługi)
Działka nr 180/3 o pow. 2057 m² oznaczenie w MPZP IT (infrastruktura techniczna)
Działka nr 180/5 o pow. 1744 m² oznaczenie w MPZP 4 KDL (drogi lokalne)
Działka nr 176/4 o pow. 1688 m² oznaczenie w MPZP 4 KDL (drogi lokalne)

Założenia MPZP:

Dla terenów oznaczonych P/U - terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową ustala się:

1. Lokalizację budynków i obiektów służących prowadzeniu działalności produkcyjnej , składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

2. Dopuszcza się realizacje parkingów , w tym dla samochodów ciężarowych , garaży stacji obsługi pojazdów , biur i budynków administracyjnych , usług komercyjnych, w tym usług związanych z obsługą ruchu samochodowego

3. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

4. Dopuszcza się realizacje mieszkań służbowych 

5. Zakaz realizacji usług społecznych typu oświata , służba zdrowia, kultura i innych.

6. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

7. Wysokość budynków związanych z realizacją funkcji działalności gospodarczej i usługowej do 3 kondygnacji z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 13 m

8. Dopuszcza się wszelkie rozwiązania dachów , w tym kombinacje dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów

9. Pokrycie dachów pochyłych budynków usługowych dachówką ceramiczną, cementową, blacha lub materiałem dachówkopodobnymi

10. Minimalna powierzchnia zieleni 30 % powierzchni działki

11. Maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki

12. Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych

13. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach własnej posesji

14. Dopuszcza się wtórny podział terenu:

a) minimum 5000 m2 dla obiektów produkcyjnych , składów i magazynów

b) minimum 1000 m2 dla zabudowy usługowej


Dla terenów oznaczonych IT - infrastruktura techniczna

1. Ustala się rezerwę terenu o szerokości od 3 do 18 m z przeznaczeniem na prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, nie związanej bezpośrednio  z funkcjonowaniem drogi krajowej , wojewódzkiej oraz powiatowej

2. Dopuszcza się realizowanie dojść i dojazdów do działek budowlanych


Działki zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie planowanej trasy S11 - około 3 km do najbliższego planowanego węzła.
Uzbrojenie: prąd (około 50m do najbliższej trafostacji),woda, gaz, kanalizacja w ulicy Garbackiej.


W sąsiedztwie zlokalizowane są firmy usługowe i produkcyjne.

Pośrednik prowadzący ofertę Agnieszka Krzywonos, licencja zawodowa 13299, tel 537-37-57-67, mail biuro@bonak.pl . Więcej ofert na www.bonak.pl. Pomoc w formalnościach kredytowych gratis.


Oferta nr 449190147 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 449190147
Typ oferty Grunty - działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 9 990 000 PLN
Cena za m2 127 PLN
Powierzchnia 78 428 m2
Miejscowość Rogoźno
Województwo WIELKOPOLSKIE
Ulica/Osiedle Garbatka
Powiat obornicki
Gmina Rogoźno