Karta Oferty 2018-01-16T09:20:57+00:00

Grunty - działka usługowa, 11 132 m2, Pniewy

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Pniewy

Cena: 652 000 PLN

59 PLN/m2

Agnieszka Krzywonos
nr licencji: 13299
Tel.kom.: 537375767
biuro@bonak.pl

Opis

BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.BEZPIECZNIE SPRZEDASZ I KUPISZ NIERUCHOMOŚĆ TYLKO Z LICENCJONOWANYM POŚREDNIKIEM

Polecam na sprzedaż działkę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod zabudowę produkcyjną lub usługową. Działka ma powierzchnię 11132 m2 i znajduje się w miejscowości Buszewo, gmina Pniewy . Cena netto 530000 zł ( 651900 zł brutto).

Położenie i kształt działki

Działka w dość regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, ukształtowanie terenu nierówne, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów stalowych , porośnięta roślinnością i krzewami. Na działce pozostałości po starej oczyszczalni. Działka położona jest przy drodze asfaltowej gminnej 7 km od trasy 92, 12 km od centrum Pniew, 45 km od Poznania.

Media

Na działce jest sieć energetyczna i wodociągowa, przy działce sieć kanalizacyjna.

Założenia MPZP

1. Lokalizacja obiektów produkcyjnych , składów i magazynów , budowli i instalacji przemysłowych, sieci infrastruktury technicznej , parkingów, placów, dojść i dojazdów
2. Lokalizacja zabudowy usługowej niewymagającej komfortu akustycznego
3. Maksymalna powierzchni zabudowy 60% działki budowlanej
4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% działki budowlanej
5. Intensywność zabudowy od 0,05 do 2,4
6. Maksymalna wysokość budynków 15 m
7. Dopuszczenie lokalizacji budynku magazynu wysokiego składowania o wysokości nieprzekraczającej 25 m
8. Dopuszczenie lokalizacji urządzeń technologicznych , budowli i instalacji przemysłowych , wolnostojących lub na budynku o wysokości do 25 m , przy czym łączna powierzchni tych urządzeń stanowić może nie więcej niż 5% powierzchni zabudowy wymienionej w pkt 3
9. Stosowanie wszelkich form dachu , przy czym w przypadku stosowania dachów stromych w budynkach halowych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 30 stopni
10. Wysokość ogrodzenia działki nie większa niż 2,5 m
11. Dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych , wolnostojących lub wbudowanych w budynki
12. Zapewnienie stanowisk postojowych w granicach terenu, w łącznej ilości nie mniejszej niż:
a) 2 stanowiska postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych
b) 2 stanowiska postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub 2 stanowiska na 10 zatrudnionych
c) 1 stanowisko dla samochodów ciężarowych na 1000 m2 powierzchni powierzchni magazynowej lub produkcyjnej w obiektach budowlanych
d) 1 stanowisko przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 10 stanowisk postojowych
13. Podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 2000m2.
14. Emisja hałasu z terenu objętego planem nie może powodować przekraczania akustycznych standardów jakości środowiska
15. Dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , z wyjątkiem inwestycji związanych z gospodarowaniem i magazynowaniem odpadami medycznymi i niebezpiecznymi
16. Zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii

Zapraszamy na prezentację.


Cena do negocjacji.

Pośrednik prowadzący ofertę Agnieszka Krzywonos, licencja zawodowa 13299, tel 537-37-57-67, mail biuro@bonak.pl Więcej ofert na www.bonak.pl. Pomoc w formalnościach kredytowych gratis

Szczegóły

Numer oferty 444010147
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 652 000 PLN
Cena za m2 59 PLN
Powierzchnia 11 132 m2
Miejscowość Pniewy
Województwo WIELKOPOLSKIE
Ulica/Osiedle Buszewo
Powiat szamotulski
Gmina Pniewy
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Kształt działki prostokat
Położony w na wsi